2018 Scholastic Art & Writing Award Results

We've broken our record again!

26 National Scholastic Awards 

Gold Medal

Allina Ai (Best in Grade)

Yumadi Aye

Maya Dixon (Portfolio)

Nicole Lee

Raissa Li

Yufan Liu

Yihan (Wendy) Wu

Junhan Zeng

Silver Medal

Allina Ai

Yumadi Aye

Maya Dixon (2)

Nayun Eom (2)

Yujin Jung

Mia Kim

Katherine Lin

Joyce Liu

Stephanie Park

Michael Wong 

Yihan (Wendy) Wu

Heather Yun (2)

Yuetian Zhang

220 Regional Scholastic Awards 

Gold Key

Allina Ai (4)

Yumadi Aye (3)

Iris Cai

LuHongYi Chang

Ruiyan Cheng

Harriet Chessum

Maya Dixon (5 + Portfolio)

Nayun Eom (3)

Haoge (Frank) Feng

Yael Haruni

Selene Hu (2)

Natalie Hsu (3)

Jaehun Jeong (2)

Yujin Jung

Jiwon Kim (2)

Jiyoon (Joy) Kim (4)

Jonathan Kim

Mia Kim (2)

Anisha Kundu

Nicole Lee (3)

Raissa Li

Joyce Liu (9)

Yufan Liu (2)

Olivia Na

Stephanie Park (2)

Young Park

Emma Schumacher

Dasol Song

Sophia Tu

Michael Wong (2)

Yihan (Wendy) Wu (2)

Jeremy Xu (4)

Jessica Xu

Linna Yao (5 + Portfolio)

Heather Yun (7)

Shiqi Zeng (4)

Yuetian Zhang (3)

Dylan Zhou (1 + Portfolio)

Silver Key

Allina Ai (2)

Emily Bae (2)

Iris Cai (3 + Portfolio)

Nayun Eom

Haoge (Frank) Feng (2)

Yael Haruni

Natalie Hsu (2 + Portfolio)

Yujin Jung (2)

Sharon Kang (1 + Portfolio)

Chaerin Kim

Jiwon Kim (2)

Jiyoon (Joy) Kim

Anisha Kundu

Raissa Li (4 + Portfolio)

Hannah Lin

Katherine Lin (Portfolio)

Yufan Liu (2)

Joyce Liu (2)

Olivia Na

Stephanie Park (4 + Portolio)

Young Park

Dasol Song

Michael Wong

Yihan (Wendy) Wu (4)

Jeremy Xu (2)

Heather Yun (3)

Yuetian Zhang (5)

Shiqi Zeng (2)

Hannah Zhao (2)

Dylan Zhou (2)

 

Honorable Mention

Emily Bae (3)

Iris Cai (3)

LuHongYi Chang

Maya Dixon (4)

Nayun Eom (Portfolio)

Selene Hu

Lewis Hwang (2)

Ellyssa Jeong

Jaehun Jeong

Jean Jin

Yujin Jung (4)

Sharon Kang

Jiwon Kim (Portfolio)

Jiyoon (Joy) Kim

Luke Kim

Mia Kim (Portfolio)

Wonju Kim (2)

Anisha Kundu

Piyusha Kundu

Sofia Lee

Raissa Li

Emily Liu

Joyce Liu (Portfolio)

Yufan Liu

Olivia Na (2)

Stephanie Park (2)

Young Park

Fangze Tian

Michael Wong

Yihan (Wendy) Wu (4)

Jeremy Xu

Cindy Yang

Jingyi Yang

Linna Yao (2)

Heather Yun (Portfolio)

Junhan Zeng

Shiqi Zeng (3)

Yuetian Zhang (Portfolio)

Dylan Zhou